THE High Priestess

The high Priestess หรือไพ่ราชินีพระจันทร์

                                                       

ไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ใบที่ 3 ในสำรับ Major Arcana แทนด้วยหมายเลข 2

ไพ่ราชินีพระจันทร์ หรือเราอาจจะเรียกไพ่สังฆราชินีก็ได้  ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่มีเซนส์มีญาณ  ผู้หญิงที่มีเสน่ห์  ลึกลับ   อารมณ์ซับซ้อน แปรปรวน ขึ้นลง  ไม่แน่นอน  นอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่หมอดูอีกใบหนึ่ง

เมื่อไพ่ The high Priestess ปรากฏขึ้นในคำทำนาย  อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องกลับมามองภายในตัวเรา  ให้เชื่อในสัญชาตญาณภายในตัวเราหรือเราอาจจะต้องใช้ลางสังหรณ์ในการตัดสินใจ เชื่อในแวบแรกของความคิด  หรืออาจจะมีสิ่งที่บอกในรูปแบบของความฝัน

ใส่ความเห็น