The Empress

ไพ่ The Empress

E96BF232-2825-4B27-815D-B7B4CAE86D7D

ไพ่ The Empress เป็นไพ่ Major Arcana  ใบที่ 4 ของสำรับ

ไพ่ The Empress เป็นไพ่ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์  ความเป็นแม่  ความเป็นผู้หญิง  ความโอบอ้อมอารีย์ ความเป๋นผู้ให้  ความมีมากเหลือเฟือ  ซึ่งเราจะเห็นสัญลักษณ์ของดาวศุกร์  ไพ่ใบนี้ยังแทนอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม  อาหารการกิน นอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในคำทำนาย  ย่อมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์  ความเป็นผู้ให้  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ในบางครั้ง The Empress มีความห่วงใยในผู้อื่นสูง  จนบางครั้งลืมที่จะดูแลตัวเอง  หากถามเรื่องการเงินคือมีกินมีใช้จนต้องเผื่อแผ่ให้ผู้อื่น  หากถามถึงเรื่องการเรียนคือมีการเรียนที่ดี  สอบผ่าน  หากถามถึงเรื่องความรักคือมีความรักที่ดีเหมาะสมกับดวงของตน  พร้อมยอมมอบกายมอบใจให้กับคุณ  หากแต่งงานแล้วมีโอกาสมีบุตรสูงค่ะ

ใส่ความเห็น