The Magician

The Magician ไพ่นักมายากล

เป็นไพ่ Major arcana ใบที่ 2 ของสำรับแทนด้วยหมายเลข 1 เป็นไพ่ของคนเก่ง เป็นผู้ที่มีความสามารถครบ  เพราะเค้ามีถ้วย เหรียญ คฑา ดาบ  มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักเจรจา เป็นนักคิดแต่ไม่ชอบลงมือทำ เป็นคนที่หยั่งรู้ฟ้าดิน มีเซนส์แรง บางครั้งไพ่ใบนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นไพ่หมอดูใบหนึ่ง

เมื่อไพ่ Magician ปรากฏในคำทำนาย อาจหมายถึงความพร้อมที่จะเริ่มทำสิ่งต่างๆ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ  อาจจะเป็นงานใหม่ๆ  ความตั้งใจที่จะทำอะไรซักอย่าง  จากความคิดที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม  ด้วยความที่เป็นเลข 1  จึงหมายถึงการเริ่มต้นและเป้นการเริ่มต้นที่ดี  แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เริ่มต้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่